štvrtok 25. októbra 2012

Naše spolupráce nekončí! Our partnership does not end!

Pokračujeme ve společném novém projektu
Tulák Mindstorms na Marse.

We continue in the new project
Rover Mindstorms to Mars.

pondelok 22. októbra 2012

Dlhoočakávaná návšteva v Lískovci... Long- avaited visits in Liskovec....

Konečne prišiel deň, kedy sme sa so žiakmi vybrali na návštevu našich partnerov z Lískovce. Deň ubehol veľmi rýchlo.... Bolo SUPER! Svedčia o tom videá:

Finally date came when we went to visit our partners from Liskovec. Day passed really quick....WAS GREAT...Take a look to our video...

streda 10. októbra 2012

štvrtok 4. októbra 2012

Měřili jsme se skumavkami.

Dnes jsme provedli první měření, začalo se zhoršovat počasí, takže pokus nešel opakovat.
Today, we measured for the first time, but weather got bad so we wasn't able to repeat our measuring

pondelok 17. septembra 2012

Experiment: Slnečné svetlo a teplo

Na hodine fyziky budeme realizovať pokus.
Pomôcky: 
skúmavka s bielym povrchom, skúmavka s čiernym povrchom, 2 zátky na skúmavky s otvorom na teplomer, svetelný zdroj (Slnko), 2 digitálne teplomery.
Postup:
  1. Bielu a čiernu skúmavku upevníme do stojana.
  2. Cez zátky vložíme do skúmaviek digitálne teplomery.
  3. Stojan so skúmavkami vystavíme priamemu slnečnému žiareniu.
  4. Zaznamenáme teplotu na začiatku experimentu.
  5. Sledujeme a zapisujeme teplotu každé 3 minúty.
  6. Merania zapisujeme do tabuľky.
Skúste uskutočniť rovnaký pokus a výsledky si porovnáme.štvrtok 13. septembra 2012

Meranie slnečnej konštanty

Navrhnite metódu na zistenie slnečnej konštanty.
Slnečnou konštantou sa rozumie teplo vyprodukované slnečným svetlom do padajúcim na plochu 1 cmzemského povrchu za 1 minútu.

Svoj návrh zrealizujte.

pondelok 3. septembra 2012

Tak a je po prázdninách...

Ubehli prázdniny a začal nový školský rok. Tešíme sa na pokračovanie práce na projekte.

nedeľa 10. júna 2012

štvrtok 31. mája 2012

Súťaž o najlepší eTwinning projekt na Slovensku...Competition for the best eTwinning project in Slovakia ...


Konkurencia v projektovaní eTwinning je rok, čo rok väčšia a silnejšia, pretože rôzne aplikácie a IKT technológie sa rozvíjajú rýchlym tempom.
O to viac sa tešíme sa z ocenenia našej celoročnej práce.

V celoslovenskej súťaži tento rok získali krásne 3.miesto.

Ďakujeme všetkým partnerom za spoluprácu.

Rivalry in eTwinning projecting is bigger and stronger every year as various applications and IKT technologies are being developed very fast.
That is why we are very glad at receiving appreciation for our work. 

In this year, in whole Slovak competition we achieved 3rd place. 

Thank you to all our partners for cooperation.